Lysmåling

Slik måler du lys

Måling av lys er noe kameraet ditt gjør for å finne riktig kombinasjon av lukkertid og blenderstørrelse for å oppnå en korrekt eksponering. Inni søkeren på alle speilreflekskameraer kan man se lysmåleren når man fotograferer. Den er som regel plassert helt i bunnen av søkeren, eller på siden. Om man fotograferer i automodus, eller i blender- eller lukkerprioritet, stiller kameraet selv inn de respektive verdiene, så da er det ikke så lett å legge merke til den. Men om man fotograferer i manuell, er lysmåleren helt essensiell for å kunne oppnå korrekt eksponering 

Slik ser søkeren ut på et speilreflekskamera

Lysmåler Nikon D600
Dette er et typisk bilde over hva du ser når du kikker inn i søkeren på kameraet ditt. Dette er hentet fra Nikon D600, og selvom dette kan se anderledes ut fra produsent til produsent og fra kameramodell til kameramodell, vil man fort kjenne det igjen når man først har sett èn variant. Her har jeg ringet rundt lysmåleren, som sitter helt i bunnen av søkerbildet.
Hvordan fungerer lysmåleren?
Lysmåleren som sitter i kameraet ditt måler reflekterende lys. Det betyr at den ser på motivet du sikter på og måler lysmengden som motivet sender tilbake til kameraet ditt.
Om du setter kameraet ditt i manuell og peker mot noe som er veldig lyst, f.eks en lampe, vil du mest sannsynlig se at lysmåleren peker mot høyre for å indikere at bildet blir for lyst. Du kan da enten endre til en mindre blender, en raskere lukkertid, en lavere ISO, eller en kombinasjon av disse, for å få lysmåleren til midten. Det blir da motsatt om du peker mot noe som er veldig mørkt. Da må du enten ha en større blender, en tregere lukkertid eller høyere ISO for at bildet skal bli korrekt eksponert. Målet er stort sett å «nullstille» lysmåleren ved å få den til midten, for å få et korrekt eksponert. Men ingen regel uten unntak og slik er det også her. Litt lenger nede i artikkelen skriver jeg mer om forskjellige måter å måle lys på og det blir litt enklere å forstå hvordan dette fungerer når du også har lest resten av artikkelen.
Får du for lyse eller for mørke bilder?
Siden lysmåleren din ikke vet hva du vil ta bilde av, prøver den å måle alt til 18% grått. Grunnen til det er at dette er midt i mellom hvitt og sort og man har derfor kommet frem til at det er godt utgangspunkt. Så hver gang du skal ta et bilde, prøver lysmåleren å gi deg 18% grått tilbake, også er det opp til deg å justere utifra dette. Jeg husker jeg ble veldig forvirret av å lese om denne målingen med 18% grått da jeg begynte med fotografering, men det er i grunn ikke så veldig vanskelig.
Om du f.eks tar et bilde av snø, vil kameraet ditt se masse hvitt og dermed gjøre bildet mørkere for at det skal bli tilnærmet 18% grått. Du har kanskje lagt merke til at vinterbildene noen ganger har grå-aktig snø? Det er fordi du må fortelle kameraet ditt at du vil ha bildet litt lysere, for at snøen skal bli helt hvit. Hvis du ikke gjør dette, vil kameraet altså gjøre snøen grå. For å korrigere kameraet slik at snøen faktisk blir hvit, kan du enten bruke eksponeringskomensasjon om du fotograferer i blender- eller lukkerprioritet, eller ved å fotografere ca et trinn lysere enn hva lysmåleren forteller deg om du fotograferer i manuellmodus.
Dersom du fotograferer i manuell, vil lysmåleren din fortelle deg hvorvidt det du sikter på er for lyst eller for mørkt basert på innstillingene du har gjort på blenderen, lukkeren og iso`en. Innstillingene vil da ganske logisk ikke forandre seg, siden det er du som bestemmer i manuell modus, men du vil få en indikasjon på hvordan du må stille inn for å få en korrekt eksponering. Men om du ikke fotograferer i manuell modus, men bruker blender- eller lukkerprioritet, vil kameraet automatisk justere blenderen eller lukkeren for å komme seg på midten av skalaen. Om du fotograferer i auto, vil kameraet muligens endre både blender, lukker og iso for å få et korrekt eksponert bilde.
Forskjellige måter å måle lys på
Når du nå vet litt mer om hvordan lysmåleren fungerer, skal vi se nærmere på de forskjellige måtene kameraet kan måle lyset på. Før i tiden kunne lysmålerene i kameraene kun måle ett punkt. Men med dagens kameraer finnes det flere forskjellige måter å måle lys på. Her er de tre metodene som brukes:
Matrix (Nikon) / Evaluerende (Canon)
Matrix lysmåling
Med denne målemetoden vil kameraet måle lyset over hele motivet for å bestemme hvordan eksponeringen skal bli. Dette fungerer derfor best om hele bildet er jevnt belyst. Kameraet vil ta hensyn til hvor du har plassert fokuspunktet og vektlegge dette området litt mer enn de andre områdene i bildet, men det er altså et gjennomsnitt av hele motivet som brukes.
Sentrumsdominert
Sentrumsdominert lysmåling
Denne metoden bruker et spesifikt område i midten av motivet. På mange kameramodeller kan du selv bestemme hvor mye utover senter som skal taes hensyn til. Dette blir altså ganske likt som spotmåling, forskjellen er bare at området som måles her er litt større og at det kun måles utifra senter av motivet uavhengig av hvilket fokuspunkt du har valgt.
Spotmåling
Spot lysmåling
Med spotmåling måles lyset kun i det området hvor du har plassert fokuspunktet ditt. Alt annet ignoreres, så dette er derfor den mest nøyaktige målingen. Om du f.eks tar bilder av en person som står i sterkt sollys, er det en fordel å bruke denne målemetoden og ha fokuspunktet på personen slik at vedkommende blir korrekt eksponert og ikke himmelen rundt.